Saxifraga chrysoplenifolia

Saxifraga chrysoplenifolia 1, Saxifraga-Jan van der Straaten