Saxifraga cespitosa, Tufted Alpine Saxifrage

Saxifraga cespitosa 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxifraga cespitosa 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxifraga cespitosa 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxifraga cespitosa 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Saxifraga cespitosa 5, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxifraga cespitosa 6, habitat, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen