Vulpia ciliata 1, Saxifraga-Jasenka Topic Vulpia ciliata 4, Saxifraga-Rutger Barendse Vulpia ciliata 5, Saxifraga-Rutger Barendse Vulpia ciliata 6, Saxifraga-Rutger Barendse
Vulpia ciliata ssp ambigua 2, Duinlangbaardgras, Saxifraga-Peter Meininger Vulpia ciliata ssp ambigua 3, Duinlangbaardgras, Saxifraga-Peter Meininger