Tilia tomentosa

Tilia tomentosa 1, Saxifraga-Dirk Hilbers Tilia tomentosa 2, Saxifraga-Jan van der Straaten Tilia tomentosa 3, Saxifraga-Rutger Barendse Tilia tomentosa 4, Saxifraga-Rutger Barendse
Tilia tomentosa 5, Saxifraga-Rutger Barendse