Stachys pradica

Stachys pradica 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Stachys pradica 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Stachys pradica 3, Saxifraga-Jan van der Straaten Stachys pradica 4, Saxifraga-Jan van der Straaten
Stachys pradica 5, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Stachys pradica 6, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen