Stachys glutinosa

Stachys glutinosa 1, Saxifraga-Rutger Barendse Stachys glutinosa 2, Saxifraga-Rutger Barendse Stachys glutinosa 3, Saxifraga-Peter Meininger