Spiraea tomentosa

Spiraea tomentosa 1, Saxifraga-Rutger Barendse Spiraea tomentosa 2, Saxifraga-Rutger Barendse