Silene portensis

Silene portensis 1, Saxifraga-Rutger Barendse Silene portensis 2, Saxifraga-Rutger Barendse Silene portensis 3, Saxifraga-Rutger Barendse