Serapias vomeracea, Long-lipped Serapias

Serapias vomeracea 1, Saxifraga-Jeroen Willemsen Serapias vomeracea 2, Saxifraga-Jan van der Straaten Serapias vomeracea 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Serapias vomeracea 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Serapias vomeracea 5, Saxifraga-Hans Dekker Serapias vomeracea 6, Saxifraga-Hans Dekker Serapias vomeracea 7, Saxifraga-Bart Vastenhouw Serapias vomeracea 8, Saxifraga-Hans Dekker
Serapias vomeracea 9, Saxifraga-Hans Dekker