Scorzonera mollis

Scorzonera mollis 1, Saxifraga-Jan van der Straten Scorzonera mollis 2, Saxifraga-Jan van der Straaten Scorzonera mollis 3, Saxifraga-Jan van der Straaten Scorzonera mollis 4, Saxifraga-Jan van der Straaten
Scorzonera mollis 5, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Scorzonera mollis 6, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Scorzonera mollis 7, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen