Rostraria cristata

Rostraria cristata 1, Klein fakkelgras, Saxifraga-Peter Meininger