Potamogeton compressus, Grasswrack Pondweed

Potamogeton compressus 1, Plat fonteinkruid, Saxifraga-Rutger Barendse Potamogeton compressus 2, Plat fonteinkruid, Saxifraga-Peter Meininger Potamogeton compressus 3, Plat fonteinkruid, Saxifraga-Peter Meininger Potamogeton compressus 4, Plat fonteinkruid, Saxifraga-Peter Meininger
Potamogeton compressus 5, Plat fonteinkruid, Saxifraga-Peter Meininger