Pistia stratiotes

Pistia stratiotes 1, Watersla, Saxifraga-Rutger Barendse Pistia stratiotes 2, Watersla, Saxifraga-Rutger Barendse