Pedicularis comosa, Tufted Lousewort

Pedicularis comosa 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Pedicularis comosa 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Pedicularis comosa 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Pedicularis comosa 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Pedicularis comosa 5, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Pedicularis comosa 6, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Pedicularis comosa 7, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Pedicularis comosa 8, Saxifraga-Marijke Verhagen
Pedicularis comosa 9, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Pedicularis comosa 10, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Pedicularis comosa 11, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Pedicularis comosa 12, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Pedicularis comosa 13, Saxifraga-Marijke Verhagen Pedicularis comosa 14, Saxifraga-Marijke Verhagen Pedicularis comosa 15, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Pedicularis comosa 16, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Pedicularis comosa 17, Saxifraga-Jeroen Willemsen