Onosma fastigiata

Onosma fastigiata 1, Saxifraga-Jan van der Straaten Onosma fastigiata 2, Saxifraga-Jan van der Straaten Onosma fastigiata 3, Saxifraga-Jan van der Straaten Onosma fastigiata 4, Saxifraga-Jan van der Straaten
Onosma fastigiata 5, Saxifraga-Jan van der Straaten Onosma fastigiata 6, Saxifraga-Jan van der Straaten Onosma fastigiata 7, Saxifraga-Jan van der Straaten