Onosma alboroseum

Onosma alboroseum 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Onosma alboroseum 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen