Odontites luteus

Odontites luteus 1, Saxifraga-Dirk Hilbers Odontites luteus 2, Saxifraga-Rutger Barendse Odontites luteus 3, Saxifraga-Rutger Barendse