Deraeocoris ruber 1, Saxifraga-Ab H Baas Deraeocoris ruber N0801 : Deraeocoris ruber Deraeocoris ruber  N1018 : Deraeocoris ruber Deraeocoris ruber  N1017 : Deraeocoris ruber
Deraeocoris ruber 5, Saxifraga-Ab H Baas Deraeocoris ruber #08071 : Deraeocoris ruber, nymph 5e stage