Blepharidopterus angulatus #13836 : Blepharidopterus angulatus Blepharidopterus angulatus N0244 : Blepharidopterus angulatus, Zwarte kniewants Blepharidopterus angulatus 3, Zwarte kniewants, Saxifraga-Ab H Baas Blepharidopterus angulatus 4, Zwarte kniewants, Saxifraga-Ab H Baas