Dioctria hyalipennis #07116 : Dioctria hyalipennis, Robber fly, Kleine Bladrover Dioctria hyalipennis #07947 : Dioctria hyalipennis, Robber fly, Kleine Bladrover, female Dioctria hyalipennis #07965 : Dioctria hyalipennis, Robber fly, Kleine Bladrover, female Dioctria hyalipennis 4, Saxifraga-Ab H Baas