Hippolais polyglotta, Melodious Warbler

Hippolais polyglotta 1, Orpheusspotvogel, Saxifraga-Jan van der Straaten Hippolais polyglotta 2, Orpheusspotvogel, Saxifraga-Dirk Hilbers Hippolais polyglotta 3, Orpheusspotvogel, Saxifraga-Dirk Hilbers Hippolais polyglotta 4, Orpheusspotvogel, Saxifraga-Bart Vastenhouw.
Hippolais polyglotta 5, Orpheusspotvogel, Saxifraga-Bart Vastenhouw. Hippolais polyglotta 6, Orpheusspotvogel, Saxifraga-Bart Vastenhouw. Hippolais polyglotta 7, Orpheusspotvogel, Saxifraga-Bart Vastenhouw. Hippolais polyglotta 8, Orpheusspotvogel, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Hippolais polyglotta 9, Orpheusspotvogel, Saxifraga-Henk Sierdsema