Columba bollii 1, Bolles laurierduif, Saxifraga-Henk Baptist Columba bollii 2, Bolles laurierduif, Saxifraga-Henk Baptist Columba bollii 3, Bolles laurierduif, Saxifraga-Henk Baptist