Certhia familaris, Eurasian Treecreeper

Certhia familiaris 1, Taigaboomkruiper, Saxifraga-Luc Hoogenstein Certhia familiaris 2, Taigaboomkruiper, Saxifraga-Luc Hoogenstein Certhia familiaris 3, Taigaboomkruiper, Saxifraga-Mark Zekhuis