Cercotrichas galactotes, Rufous-tailed Scrub-robin

Cercotrichas galactotes 1, Rosse waaierstaart, Saxifraga-Arie de Knijff Cercotrichas galactotes 2, Rosse waaierstaart, Saxifraga-Arie de Knijff Cercotrichas galactotes 3, Rosse waaierstaart, Saxifraga-Bart Vastenhouw Cercotrichas galactotes 4, Rosse waaierstaart, Saxifraga-Henk Sierdsema