Caprimulgus europaeus, European Nightjar

Caprimulgus europaeus 1, Nachtzwaluw, Saxifraga-Luc Hoogenstein Caprimulgus europaeus 2, Nachtzwaluw, Saxifraga-Luc Hoogenstein Caprimulgus europaeus 3, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis Caprimulgus europaeus 4, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis
Caprimulgus europaeus 5, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis Caprimulgus europaeus 6, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis Caprimulgus europaeus 7, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis Caprimulgus europaeus 8, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis
Caprimulgus europaeus 9, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis Caprimulgus europaeus 10, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis Caprimulgus europaeus 11, Nachtzwaluw, juvenile, Saxifraga-Mark Zekhuis Caprimulgus europaeus 12, Nachtzwaluw, juvenile, Saxifraga-Mark Zekhuis
Caprimulgus europaeus 13, Nachtzwaluw, juvenile, Saxifraga-Mark Zekhuis Caprimulgus europaeus 14, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis Caprimulgus europaeus 15, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis Caprimulgus europaeus 16, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis
Caprimulgus europaeus 17, Nachtzwaluw, Saxifraga-Mark Zekhuis