Aythya fuligula 1, male, Kuifeend, Saxifraga-Ab H. Baas Aythya fuligula 2, Kuifeend, Saxifraga-Piet MunstermanJ Aythya fuligula 3, Kuifeend, Saxifraga-Piet Munsterman Aythya fuligula 4, Kuifeend, Saxifraga-Jan Nijendijk
Aythya fuligula 5, female, Kuifeend, Saxifraga-Jan van der Straaten Aythya fuligula 6, female, Kuifeend, Saxifraga-Luc Hoogenstein Aythya fuligula 7, female, Kuifeend, Saxifraga-Jan van der Straaten Aythya fuligula 8, female, Kuifeend, Saxifraga-Luc Hoogenstein
Aythya fuligula 9, female, Kuifeend, Saxifraga-Jan van der Straaten Aythya fuligula 10, female, Kuifeend, Saxifraga-Luc Hoogenstein Aythya fuligula 11, Kuifeend, Saxifraga-Piet Munsterman Aythya fuligula 12, Kuifeend, Saxifraga-Piet Munsterman
Aythya fuligula 13, male, Kuifeend, Saxifraga-Jan van der Straaten Aythya fuligula 14, male, Kuifeend, Saxifraga-Luc Hoogenstein Aythya fuligula 15, male, Kuifeend, Saxifraga-Jan van der Straaten Aythya fuligula 16, male, Kuifeend, Saxifraga-Luc Hoogenstein
Aythya fuligula 17, male, Kuifeend, Saxifraga-Jan van der Straaten Aythya fuligula 18, male, Kuifeend, Saxifraga-Jan van der Straaten Aythya fuligula 19, male, Kuifeend, Saxifraga-Jan van der Straaten 24-11-08  kuifeenden en tafeleenden : rustende eenden op het Veluwemeer
Aythya fuligula 21, pair, Kuifeend, Saxifraga-Ab H. Baas Aythya fuligula 22, Kuifeend, Saxifraga-Ab H. Baas Kuifeend #16617 : Kuifeend, Aythya fuligula, Tufted Duck Aythya fuligula 24, Kuifeend, Saxifraga-Ab H. Baas
Aythya fuligula 25, Kuifeend, Saxifraga-Jan Nijendijk Aythya fuligula 26, male, Kuifeend, Saxifraga-Peter Meininger Aythya fuligula 27, Kuifeend, Saxifraga-Jan Nijendijk Wakeenden  eenden in wak Veluwemeer
Kuifeenden  Kuifeenden in wak Veluwemeer : Aythya fuligula Aythya fuligula 30, Kuifeend, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aythya fuligula 31, Kuifeend, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aythya fuligula 32, Kuifeend, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Aythya fuligula 33, Kuifeend, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Aythya fuligula 34, Kuifeend, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Aythya fuligula 35, Kuifeend, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Aythya fuligula 36, Kuifeend, Saxifraga-Theo Verstrael
Aythya fuligula 37, Kuifeend, Saxifraga-Peter Meininger Aythya fuligula 38, Kuifeend, Saxifraga-Jan van der Straaten Aythya fuligula 39, Kuifeend, Saxifraga-Jan van der Straaten Aythya fuligula 40, Kuifeend, Saxifraga-Hans Dekker
Aythya fuligula 41, Kuifeend, Saxifraga-Henk Baptist Aythya fuligula 42, Kuifeend, Saxifraga-Henk Baptist Aythya fuligula 43, Kuifeend, Saxifraga-Henk Baptist Aythya fuligula 44, Kuifeend, Saxifraga-Henk Baptist
Aythya fuligula 45, Kuifeend, Saxifraga-Henk Baptist Aythya fuligula 46, Kuifeend, Saxifraga-Henk Baptist Aythya fuligula 47, Kuifeend, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aythya fuligula 48, Kuifeend, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Aythya fuligula 49, Kuifeend, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aythya fuligula 50, Kuifeend, Saxifraga-Bart Vastenhouw Aythya fuligula 51, Kuifeend, Saxifraga-Bart Vastenhouw