Reseda phyteuma, Corn Mignotte

Reseda phyteuma 1, Kleine reseda, Saxifraga-Jan van der Straaten Reseda phyteuma 2, Kleine reseda, Saxifraga-Jan van der Straaten Reseda phyteuma 3, Kleine reseda, Saxifraga-Jan van der Straaten Reseda phyteuma 4, Kleine reseda, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Reseda phyteuma 5, Kleine reseda, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Reseda phyteuma 6, Kleine reseda, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Reseda phyteuma 7, Kleine reseda, Saxifraga-Jan van der Straaten Reseda phyteuma 8, Kleine reseda, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Reseda phyteuma 9, Kleine reseda, Saxifraga-Jan van der Straaten Reseda phyteuma 10, Kleine reseda, Saxifraga-Ed Stikvoort Reseda phyteuma 11, Kleine reseda, Saxifraga-Ed Stikvoort Reseda phyteuma 12, Kleine reseda, Saxifraga-Ed Stikvoort
Reseda phyteuma 13, Kleine reseda, Saxifraga-Ed Stikvoort Reseda phyteuma 14, Kleine reseda, Saxifraga-Ed Stikvoort