Legousia hybrida

Legousia hybrida 1, Klein spiegelklokje, Saxifraga-Jan van der Straaten Legousia hybrida 2, Klein spiegelklokje, Saxifraga-Jan van der Straaten Legousia hybrida 3, Klein spiegelklokje, Saxifraga-Jan van der Straaten Legousia hybrida 4, Klein spiegelklokje, Saxifraga-Rutger Barendse
Legousia hybrida 5, Klein spiegelklokje, Saxifraga-Ed Stikvoort Legousia hybrida 6, Klein spiegelklokje, Saxifraga-Ed Stikvoort Legousia hybrida 7, Klein spiegelklokje, Saxifraga-Ed Stikvoort Legousia hybrida 8, Klein spiegelklokje, Saxifraga-Ed Stikvoort
Legousia hybrida 9, Klein spiegelklokje, Saxifraga-Ed Stikvoort