Gilia achilleifolia

Gilia achilleifolia 1, Saxifraga-Rutge Barendse