Frankenia laevis

Frankenia laevis 1, Saxifraga-Rutger Barendse Frankenia laevis 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Frankenia laevis 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Frankenia laevis 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Frankenia laevis 5, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Frankenia laevis 6, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Frankenia laevis 7, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Frankenia laevis 8, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen