Festuca rubra, Red Fescue

Festuca rubra 1, Rood zwenkgras, Foto Fitis-Sytske Dijksen Festuca rubra 2, Rood zwenkgras, Saxifraga-Peter Meininger Festuca rubra 3, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 4, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll
Festuca rubra 5, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 6, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 7, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 8, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll
Festuca rubra 9, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 10, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 11, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 12, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll
Festuca rubra 13, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 14, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 15, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 16, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll
Festuca rubra 17, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 18, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll Festuca rubra 19, Rood zwenkgras, Saxifraga-Hans Boll