Euphorbia pithyusa

Euphorbia pithyusa 1, Saxifraga-Jeroen Willemsen Euphorbia pithyusa 2, Saxifraga-Peter Meininger