Euphorbia peplus, Petty Spurge

Euphorbia peplus 1, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Jasenka Topic Euphorbia peplus 2, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Marijke Verhagen Euphorbia peplus 3, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Ed Stikvoort Euphorbia peplus 4, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Rutger Barendse
Euphorbia peplus 5, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Rutger Barendse Euphorbia peplus 6, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Rutger Barendse Euphorbia peplus 7, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Ed Stikvoort Euphorbia peplus 8, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Ed Stikvoort
Euphorbia peplus 9, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Ed Stikvoort Euphorbia peplus 10, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Euphorbia peplus 11, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Ed Stikvoort Euphorbia peplus 12, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Ed Stikvoort
Euphorbia peplus 13, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Ed Stikvoort Euphorbia peplus 14, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Sonja Bouwman