Euphorbia broteroi

Euphorbia broteroi 1, Saxifraga-Dirk Hilbers Euphorbia broteroi 2, Saxifraga-Dirk Hilbers