Epipactis tremolsii

Epipactis tremolsii 1, Saxifraga-Inigo Sanchez Epipactis tremolsii 2, Saxifraga-Hans Dekker Epipactis tremolsii 3, Saxifraga-Hans Dekker