Dracaena draco 1, Saxifraga-Piet Zomerdijk Dracaena draco 2, Saxifraga-Dirk Hilbers Dracaena draco 3, Saxifraga-Rutger Barendse Dracaena draco 4, Saxifraga-Rutger Barendse
Dracaena draco 5, Saxifraga-Roel Meijer  Loro Parque