Datura stramonium, Jimsonweed

Datura stramonium 1, Doornappel, Saxifraga-Piet Zomerdijk Datura stramonium 2, Doornappel, Saxifraga-Piet Zomerdijk Datura stramonium 3, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 4, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger
Datura stramonium 5, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger Datura stramonium 6, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 7, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 8, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse
Datura stramonium 9, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger Datura stramonium 10, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 11, Doornappel, Saxifraga-Jan van der Straaten Datura stramonium 12, Doornappel, Saxifraga-Jan van der Straaten
Datura stramonium 13, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger Datura stramonium 14, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger Datura stramonium 15, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger Datura stramonium 16, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse
Datura stramonium 17, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 18, Doornappel, Saxifraga-Bart Vastenhouw Datura stramonium 19, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 20, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse
Datura stramonium 21, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 22, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 23, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 24, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse
Datura stramonium 25, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 26, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 27, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 28, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse
Datura stramonium 29, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 30, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort Datura stramonium 31, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort Datura stramonium 32, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort
Datura stramonium 33, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort Datura stramonium 34, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort Datura stramonium 35, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort Datura stramonium 36, Doornappel, Saxifraga-Hans Dekker
Datura stramonium 37, Doornappel, Saxifraga-Hans Dekker Datura stramonium 38, Doornappel, Saxifraga-Hans Dekker Datura stramonium 39, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort Datura stramonium 40, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort
Datura stramonium 41, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort Datura stramonium 42, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort Datura stramonium 43, Doornappel, Saxifraga-Ed Stikvoort Datura stramonium 44, Doornappel, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Datura stramonium 45, Doornappel, Saxifraga-Bart Vastenhouw Datura stramonium 46, Doornappel, Saxifraga-Bart Vastenhouw