Claytonia perfoliata, Miner's Lettuce

Claytonia perfoliata 1, Witte winterpostelein, Saxifraga-Jan van der Straaten Claytonia perfoliata 2, Witte winterpostelein, Saxifraga-Jan van der Straaten Claytonia perfoliata 3, Witte winterpostelein, Saxifraga-Rutger Barendse Claytonia perfoliata 4, Witte winterpostelein, Saxifraga-Rutger Barendse
Claytonia perfoliata 5, Witte winterpostelein, Saxifraga-Rutger Barendse Claytonia perfoliata 6, Witte winterpostelein, Saxifraga-Rutger Barendse Claytonia perfoliata 7, Witte winterpostelein, Saxifraga-Ed Stikvoort Claytonia perfoliata 8, Witte winterpostelein, Saxifraga-Ed Stikvoort.
Claytonia perfoliata 9, Witte winterpostelein, Saxifraga-Ed Stikvoort. Claytonia perfoliata 10, Witte winterpostelein, Saxifraga-Ed Stikvoort. Claytonia perfoliata 11, Witte winterpostelein, Saxifraga-Ed Stikvoort. Claytonia perfoliata 12, Witte winterpostelein, Saxifraga-Ed Stikvoort.
Claytonia perfoliata 13, Witte winterpostelein, Saxifraga-Ed Stikvoort. Claytonia perfoliata 14, Witte winterpostelein, Saxifraga-Ed Stikvoort.