Chenopodium rubrum, Red Goosefoot

Chenopodium rubrum 1, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Piet Zomerdijk Chenopodium rubrum 2, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Peter Meininger Chenopodium rubrum 3, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse Chenopodium rubrum 4, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Peter Meininger
Chenopodium rubrum 5, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Peter Meininger Chenopodium rubrum 6, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse Chenopodium rubrum 7, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse Chenopodium rubrum 8, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse
Chenopodium rubrum 9, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse Chenopodium rubrum 10, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse Chenopodium rubrum 11, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse Chenopodium rubrum 12, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse
Chenopodium rubrum 13, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Ed Stikvoort Chenopodium rubrum 14, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Ed Stikvoort Chenopodium rubrum 15, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Ed Stikvoort Chenopodium rubrum 16, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Ed Stikvoort
Chenopodium rubrum 17, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Ed Stikvoort Chenopodium rubrum 18, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Ed Stikvoort Chenopodium rubrum 19, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Rutger Barendse Chenopodium rubrum 20, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Peter Meininger
Chenopodium rubrum 21, Rode ganzenvoet, Saxifraga-Sonja Bouwman  642. Rode ganzenvoet - Chenopodium rubrum - Amaranthaceae familie (i)