Campanula marchesettii

Campanula marchesettii 1, Saxifraga-Sanja Kovacic