Nyctalus noctula 1, Rosse vleermuis, Saxifraga-Kees Marijnissen Nyctalus noctula 2, Rosse vleermuis, Saxifraga-Jaap Schelvis Nyctalus noctula 3, Rosse vleermuis, Saxifraga-Rudmer Zwerver